Biografier över bortgångna som tidigare varit med i Vem är det? 1912-1943, samt en kronologisk förteckning över: Kungl. hovstaterna. Chefer för Konungens och Kronprinsens staber; Konungens statsråd och Kungl. Maj:ts kansli; Konungens högsta domstol och regeringsrätt. Justitiekanslersämbetet. Lag- och processlagberedningarna; Riksdagen. Justitie- och militieombudsmän. Riksbanken. Riksgäldskontoret; Kollegier samt övriga till statsförvaltningen hörande allmänna verk och styrelser; Överrätter. Domsagor. Vattendomstolar; Beskickningar till främmande makter; Rikets försvarskrafter; Överståthållarämbetet. Länsstyrelser. Stadsfullmäktige och borgarråd i Stockholm. Städernas styrelser; Ecklesiastikstaten; Universitet, högskolor och högre undervisningsanstalter; Statens affärsdrivande verk; Akademier, vittra och lärda samfund m. m. samt de kungl. teatrarna; Riddarhusdirektionen. Stiftelser, föreningar m. fl. sammanslutningar och museer; Styrelseordförande och verkställande direktörer i vissa aktiebolag, försäkringsbolag, banker, finansbolag och i Jernkontoret; Svensk dagspress; Serafimerriddare. Kommendörer med stora korset av Kungl. Vasaorden. Svenska Nobelpristagare.

usermagnifiercrossmenu
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan