I. Westmanlands fornlemningar och minnesmärken. Upptecknade och beskrifna af Herm. Hoberg. I. Westerås stad; ... II. Tuhundra härad; Vidskepelsen i Westmanlands vestra bergslag, anteckningar af en Lindesbo; Förteckning öfver egendomliga ord och uttryckssätt i Norbergsmålet, af Robert Blumenberg; Förteckning öfver Fornminnes-samlingen vid Hedensberg, af G.M. Hamilton; Kolaren och trollet. Saga från bergslagen, efter muntlig berättelse upptecknad af J.E. Modin; Nyårsbref af Linné till sina anhöriga i Stenbrohult. Meddelat af G.M. Hamilton. II. Westerås Domkyrka vid början af 1200-talet. (Med plansch), af E. Låftman; Westmanlands fornlemningar och minnesmärken. Upptecknade och beskrifna af Herm. Hoberg. III. Snäfringe härad; Permbref från Westmanland, af C.V. Linder; Undersökning af grafhögar vid Brottberga i Skerikes socken af Westmanland. Berättelse till Kongl. Vitterhets- Historie- och Antiqvitets-Akademien, af föreningens sekreterare. III. Westmanlands fornlemningar och minnesmärken. Upptecknade och beskrifna af Herm. Hoberg. IV. Norrbo härad; Skattelängd för östra Westmanland af år 1371, af K.H. Karlsson; Permbref från Westmanland, af K.H. Karlsson; Fornlemningar i Badelunda socken, af G. Bäckman; Förteckning af fynd från sten- och bronsåldern, funna i Westmanland och förvarade i borgmästare O.W. Lundbergs samling i Sala, meddeladt af egaren. IV. Westmanlands fornlemningar och minnesmärken. Upptecknade och beskrifna af Herm. Hoberg. V. Siende härad; Förteckning öfver Vestmanlands Fornminnesförenings Samlingar till vägledning för de besökande. Upprättad af A. Ekholm. Samlingarnas vårdare, 1900. V. Westmanlands fornlemningar och minnesmärken. Upptecknade och beskrifna af Herm. Hoberg. VI. Ytterbo-Tjurbo härad.

usermagnifiercrossmenu
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan