Innehåll: Iggesunds Bruk 1685-1869 (Den Breantska tiden; Den Grillska tiden; Många ägarskiften 1800-1869); Iggesunds Bruk 1869-1903 (Österby, Strömbacka och Hedvigsfors; Ett nytt Iggesund; Järn- och stålindustrin 1876-1903; Skogar och sågverksindustri; Arbetare och sociala förhållanden; Hudikvalls Trävaru AB köper Iggesund); Hudiksvalls Trävaru AB (Sågverk och kommunikationer i Hälsingland vid 1800-talets mitt; Hudiksvall Steam Sawing Mill Co Ltd; Hudiksvalls Trävaru AB; Kapital och finanser; Kommunikationer; Skogar och timmerfångst; Sågverken; Produktion och försäljning; Arbetarna; Trävaruaktiebolaget vid sekelskiftet); Iggesund under omvandling 1903-1955 (Livet i Iggesund i början av 1900-talet; Trävarubolaget och Iggesund; Intressebolagen 1909-1940; Den första cellulosafabriken; Kristider; Arbetarna och företaget; Fabrikationen kommer igång; Iggesund köper tillbaka Strömbacka; Samhället tar form; De magra åren; Försäljningen organiseras; Genom krisen; Den bleka massan och förvärvet av EKA; Arbetet i skogarna - flottningen; Koncentration av sågverken; Under andra världskriget; Egnahemssamhället byggs ut; Efterkrigsåren); Iggesund efter 1955 (AB Iggesunds Bruk vid VD-skiftet 1956; Skogsindustriell expansion 1956-1967; Boxholm och EKA 1956-1967; Expansion och omvandling 1967-1984; Ägare, styrelse och ledning; Ekonomi och finansiering 1956-1983; Skogen 1953-1984; Stålmanufaktur 1953-1983; Bolaget och samhället).

usermagnifiercrossmenu
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan