Stockholmsmonografier 102. Innehåll: Inledning (Medeltiden och 1500-talet; 1600-1650 - expansion och omorientering; Undersökningens ramar: Allmänt om källmaterialet); Handelns förutsättningar och villkor - och historikerns (Handelsregleringarna; Nya städer och marknader; De enskilda köpmännens villkor; Tullar och tullängder; Exporttullarnas utveckling; Tullstationerna och tulltjänstemännen; Smugglingen; Kronohandeln; Sammanfattning); Regionalhandeln (Inledning; Det södra handelsområdet; Det västra handelsområdet; Det inre handelsområdet; Det bottniska handelsområdet; Det östra handelsområdet; Stockholmarnas egen upphandling; Den regionala varutillförselns karaktär och utveckling; Sammanfattning); Utrikeshandeln (Inledning; Exporten 1600-1650; Importen 1600-1650; Stockholms handelsförbindelser rangordnade; Järn; Koppar och mässing; Metallmanufakturprodukter; Tjära och beck; Svavel och vitriol; Spannmål, smör och lax; Övriga exportvaror; Sammanfattning); Mellan Torneå och Amsterdam - tyngdpunktsförskjutningar i ett handelssystem; Bilagor; Noter; Käll- och litteraturförteckning; Förkortningar; Zusammenfassung; Ortregister.

usermagnifiercrossmenu
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan