Att dikta för livet, döden och evigheten. Tillfällesdiktning under tidigmodern tid. Poems for Life, Death and Eternity. Occasional poetry in the early modern period. [Utg. av] Makadam förlag.

Jönsson, Arne & Lindgärde, Valborg & Möller, Daniel & Vetushko-Kalevich, Arsenii (red.).
pix68037
Halmstad, Bulls Graphics, 2020. 8:o. 832 s. Illustrerad. Förlagets röda klotryggband med illustrerade och laminerade pärmar. Välhållet oläst exemplar.

500 kr

I lager

Swenska Kyrkans Missions-Styrelses Cirkulär [= rubrik].


pix65911
Upsala, Edw. Berlings Boktryckeri, 1896. 4:o. (4) s. Vikt ark. Välhållet exemplar. Övre marginal med gammal ljus fuktfläck. Med antydan till tvärgående vikmärke, har varit vikt och postat. Sista sidan med poststämplar samt rester av frimärke.

100 kr

I lager

Gustav-Adolfs-föreningssång [= rubrik].

[Thulin, J.].
pix65909
Lund, Håkan Ohlssons Boktr., [1907]. 8:o. (2) s.

200 kr

I lager

En tripp till Lund eller Lund förr och nu af en f. d. Lundapojke. [Utg. av] A. Nilssons förlag.

[Nilsson, Anders (1814-1905)].
pix65907
Lund, tryckt uti Berlingska boktryckeriet, 1889. 8:o. 32 s. Trådhäftad med något senare marmorerat styvt pappersomslag. Båda rosa häftesomslagen medbundna. Välhållet exemplar. Monogramstämpel på det medbundna omslaget. Exlibris ‘Sven-Folke Holmström, Lund’ på främre omslagets insida.

450 kr

I lager

Afskedsord till Skånska Nationen vid Lunds universitet den 25 maj 1838. Af Assar Lindeblad.

[Lindeblad, Assar (1800-1848)].
pix65906
Lund, tryckt uti Berlingska boktryckeriet, 1838. 8:o. 12 s. Limhäftad med marmorerad pappersryggremsa. Fint exemplar.

350 kr

I lager

Helsnings-sång i Odins Lund den 11 juni 1856.

[Böttiger, Carl Wilhelm (1807-1878)].
pix65905
Upsala, tryckt hos C.A. Leffler, 1856. 8:o. (4) s. Vikt, lätt nött ark. Antydan till tvär- & längsgående vikmärke. Sista sidan något nött och solkig.

200 kr

I lager

Åminnelse-tal öfver contre-amiralen vid örlogs-flottan, commendören af kongl. svärds-orden och riddaren med stora korset af samma orden, Mauritz Peter von Krusenstjerna; af ... Fredric Sjöbohm. Tal i K. Kr. Vett. Ak. 1816.

Krusenstjerna - [Sjöbohm, Fredric (1753-1829)].
pix60547
[Stockholm, C. Delén, 1816]. 8:o. s. [49]-65. Tagen ur band. Övre marginal med gammal ljus, knappt skönjbar fuktrand.

200 kr

I lager

Åminnelse-tal öfver contre-amiralen vid örlogs-flottan, commendören af kongl. svärds-orden och riddaren med stora korset af samma orden, Mauritz Peter von Krusenstjerna; af ... Fredric Sjöbohm. Tal i K. Kr. Vett. Ak. 1816.

Krusenstjerna - [Sjöbohm, Fredric (1753-1829)].
pix60546
[Stockholm, C. Delén, 1816]. 8:o. s. [49]-65. Tagen ur band. Delvis ouppsprättad.

300 kr

I lager

Åminnelse-tal öfver öfversten och riddaren af kongl. svärds-orden, Joh. Wilh. Örnskjöld; af ... grefve Axel Otto Mörner. Vid dess inträde i Kongl. KrigsVetenskaps Akademien den 12 nov. 1817.

Örnskjöld - [Mörner, Axel Otto (1774-1852)].
pix60539
[Stockholm, 1817]. 8:o. s. [19]-26. Tagen ur band. Arbetet itu. Titelbladet med spår efter borttaget gem.

200 kr

I lager

Åminnelse-tal öfver öfversten och riddaren af kongl. svärds-orden, Joh. Wilh. Örnskjöld; af ... grefve Axel Otto Mörner. Vid dess inträde i Kongl. KrigsVetenskaps Akademien den 12 nov. 1817.

Örnskjöld - [Mörner, Axel Otto (1774-1852)].
pix60538
[Stockholm, 1817]. 8:o. s. [19]-26. Tagen ur band. Arbetet itu. Första och sista sidan med spår efter borttaget gem.

200 kr

I lager

Åminnelse-tal öfver öfversten och riddaren af kongl. svärds-orden, Joh. Wilh. Örnskjöld; af ... grefve Axel Otto Mörner. Vid dess inträde i Kongl. KrigsVetenskaps Akademien den 12 nov. 1817.

Örnskjöld - [Mörner, Axel Otto (1774-1852)].
pix60537
[Stockholm, 1817]. 8:o. s. [19]-26. Trådhäftad med marmorerad pappersryggremsa. Solkigt titelblad. Sista sidan med rostspår efter gammalt gem.

200 kr

I lager

Åminnelse-tal öfver öfversten i kongl. maj:ts flotta och riddaren af kongl. svärds-orden, Fredrik Sjöbohm; af Anders Almlöf ... Vid dess inträde i Akademien den 1 april 1830.

Sjöbohm - [Almlöf, Anders (1793-1858)].
pix60536
[Stockholm, 1830]. 8:o. s. [35]-48. Tagen ur band. Sista bladet loss. Antydan till tvärgående vikmärken. Övre marginal med några mörka fläckar.

100 kr

I lager

Åminnelse-tal öfver öfversten i kongl. maj:ts flotta och riddaren af kongl. svärds-orden, Fredrik Sjöbohm; af Anders Almlöf ... Vid dess inträde i Akademien den 1 april 1830.

Sjöbohm - [Almlöf, Anders (1793-1858)].
pix60535
[Stockholm, 1830]. 8:o. s. [35]-48. Vikt ouppsprättat ark. Antydan till tvärgående vikmärken. Sista bladet med några mörka fläckar vid övre och nedre marginal.

250 kr

I lager

Äre-minne öfver krigs-rådet Georg Stjernhjelm, af Samuel Gagnerus ...

Stiernhielm - [Gagnerus, Samuel (1731-1791)].
pix60534
Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. Arv. Carlbohm, 1776. 8:o. (8), 136 s. Tagen ur band. Första och sista sidan aningen solkiga. Lätt lagerfläckad inlaga. Något enstaka vikt hörn förekommer. Spår efter bokmasken vid övre marginalen på sid. 65-96 (avtagande). Inre marginal med gammal fuktrand, berör sid. 80-slutet.

450 kr

I lager

1 2 3 37 38 39
usermagnifiercrossmenucross-circle
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan