2016. My town [Utg. av] Vestre.

[Produktkatalog]
pix66173
Oslo, RK Grafiska, 2016. 4:o. 271 s. Trådhäftad med styvt dekorerat pappersomslag. Välhållet exemplar. Ur professor Olle Svedbergs bibliotek.

300 kr

I lager

Kongl. maj:ts nådige Reglemente, Huru som med Algieriske Passens uttagande och utfärdande till Handelens och Siöfartens säkerhet bör förhållas.

[Skeppshandlingar]
pix80984
Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet, hos Joh. H. Werner, directeur öfwer alla tryckerien i riket, åhr 1730. 4:o. (11) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Fint exemplar.

1 000 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Kundgiörelse, På hwad sätt Handelen med Koppar Mynte-Plåtars utförsel til fremmande Orter må kunna befordras. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 5. Maji 1739.

[Mynt]
pix69180
Stockholm, Tryckt hos Directeuren af Kongl. Tryckeriet Pet. Momma, [1739]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering.

550 kr

I lager

Kongl. maj:ts nådige Förordning, Angående The på Skatte- och Cronogrund befintelige Pärlefiskerier i Swerige och Finland. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 28 junii 1736.

[Pärlfiske]
pix69133
Stockholm, uti det Kongl. tryckeriet, hos sal. directeuren Joh. Henr. Werners enkia, [1736]. 4:o. (8) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering. Nedre inre hörn med mörk fläck.

450 kr

I lager

Kongl. maj:ts nådige Förordning, Angående Torr och insaltad Fisks försäljande utan Hufwuden. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 5. junii 1735.

[Fisk]
pix69123
Stockholm, uti thet Kongl. tryckeriet, hos Joh. Henr. Werner, directeur öfwer alla boktryckerien i riket., [1735]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering.

450 kr

I lager

Kongl. maj:ts nådige Förklaring Öfwer Påbudet Af den 21. Novembris 1727. Angående Införsel af utländsk Fruckt. Gifwen Stockholm i Råd-Camaren den 17. martii 1735.

[Varutransport]
pix69117
Stockholm, uti det Kongl. tryckeriet, hos Joh. Henr. Werner, directeur öfwer alla tryckerien i riket, åhr 1735. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering. Titelbladet med gammal bläcknotering.

650 kr

I lager

Kongl. maj:ts Ytterligare Förbud Emot Utländsk Humblas införande i Riket Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren den 18. februarii 1735.

[Varutransport]
pix69114
Stockholm, uti det Kongl. boktryckeriet, hos Johan Henr. Werner directeur öfwer alla boktryckerien i riket, [1735]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering.

400 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Angående Ett Handels-Contoirs inrättning här i Stockholm til Koppar-Handelns befrämiande. Stockholm i Råd-Cammaren den 20. Martii 1732.

[Koppar]
pix69108
I Stockholm uti Kongl. Tryckeriet. Hos Joh. Henr. Werner, Directeur öfwer alla Tryckerien i Riket Åhr 1732. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Nedre halvan med gammal fuktfläck. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering. Titelbladet med gammal bläcknotering [skuren] om tiden för mottagandet samt plats och dag för uppläsandet.

100 kr

I lager

Lanthandel, knallar och marknader. Berättelser från Halland. [Utg. av] Hallands bildningsförbund och Halländska hembygdsrörelsen / Förlag Utsikten.

Andreasson, Gullvi & Fogelquist, Ruben & Samuelsson, Carl-Olof (red.).
pix68636
Kristianstad, Kristianstads Boktryckeri AB, 1994. 8:o. 301, (1) s. Illustrerad. Förlagets illustrerade laminatband. Välhållet exemplar.

200 kr

I lager

Affärer i Lund. [Utg. av Kultursmedjan Lundensis].

Karlsson, Bengt.
pix68220
Lund, Grahns Tryckeri AB, 2005. 4:o. 126 s. Rikt illustrerad. Förlagets illlustrerade laminatband. Välhållet exemplar.

150 kr

I lager

Trade, trust and networks. Commercial culture in late Medieval Italy. [Utg. av] Nordic Academic Press.

Dahl, Gunnar.
pix67955
Falun, AiT ScandBook, 1998. 8:o. 355, (1) s. Förlagets blå pappersband med illustrerat skyddsomslag.

150 kr

I lager

Handelsfamiljer på stormaktstidens Europamarknad. 1-3. Resor och resande i internationella förbindelser och kulturella intressen. Augsburg, Antwerpen, Lübeck, Göteborg och Arboga. [Utg. av] Warne förlag.

Dalhede, Christina.
pix65724
Slovenien, 2001. 8:o. 224 s. + (4) s., s. 231-526 + 1 CD-ROM. Illustrerad. Förlagets svarta klotband med illustrerat rött skyddsomslag. 2 välhållna olästa volymer.

250 kr

I lager

Stockholms jernkramhandlareförening 1890-1915. Historiska och biografiska anteckningar.

Wernstedt, Folke (1886-1967).
pix63324
Stockholm, P.A. Norstedt & Söner, 1945. 8:o. x, 364 s. Illustrerad. Förlagets grå halvklotband med svart ryggtitelfält och pärmdekor i guldtryck. Färgat övre snitt. Mycket gott skick. Gåvoetikett ‘[... gåva till] Direktör Björn Hodell’ på främre pärmens insida. Ur fd kanslichef Björn Bergmans bibliotek.

250 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Skeps-Clarerare, at de ej få drifwa någon Handel, eller reda uti Skep. Gifwen Stockholm i Råd Cammaren den 24. Augusti 1723.

[Skeppsklarerare]
pix62650
Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet uplagdt, Hos Johan Henrich Werner, Directeur Öfwer alla Tryckerien i Riket, [1723]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band.

250 kr

I lager

Kongl. Maj:tz Nådige Förordning Angående Höö-Parmningen Samt Wede-Mätandet. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 16. Januarii År 1728.

[Skogseffekter]
pix62642
Stockholm, Uplagdt uti det Kongl. Tryckeriet, Hos Joh. H. Werner, Directeur öfwer alla Tryckerien i Riket, [1728]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Antydan till vikmärke.

350 kr

I lager

1 2 3 7 8 9
usermagnifiercrossmenucross-circle
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan