Kongl. maj:ts nådige Förordning, Huru Mycket tagas må för the bewis eller Wåg-Attester, som af Magistraterne i Upstäderne meddelas öfwer upwägningen och beskaffenheten af sådane Jern-Poster, Stål, Koppar, Meszing och Bly, som i Städernes Wågar äro stående, samt hwarå Lån i Banquen tages. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 20. octobris 1741.

[Våg]
pix80249
Stockholm, tryckt uti thet Kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma, [1741]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Fint exemplar. Inre marginal med gammal bläckfläck. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering i bläck.

400 kr

I lager

Kongl. maj:ts nådige Förordning, Angående Rof- och Skade-foglars utödande. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 16. octobris 1741.

[Jakt]
pix80248
Stockholm tryckt uti thet Kongl. tryckeriet hos directeuren Pet. Momma, [1741]. 4:o. (8) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Nedre marginal med gammal fuktfläck. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering i bläck samt plats för uppläsandet [något skuren] vid övre marginal.

300 kr

I lager

Kongl. Maj:ts nådige kungiörelse angående ödeslands uptagande i Westerbotn. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 20. Novembris 1741.

[Lantbruket]
pix80247
Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma, [1741]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering i bläck. Sista sidan med antydan till tvär- & längsgående vikmärke.

550 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Om Eke planteringars befordran och Eke telningars wårdande. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 23. Martii 1742.

[Ek]
pix80246
Stockholm, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma, [1742]. 4:o. (7) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering i bläck. Något fläckig/prickig.

150 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Om Eke planteringars befordran och Eke telningars wårdande. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 23. Martii 1742.

[Ek]
pix80245
Stockholm, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma, [1742]. 4:o. (7) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering i bläck samt notering om platsen för uppläsandet vid nedre marginal. Något fläckig/prickig.

150 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Förbud Emot Myntade Koppar-Plåtars utförande utur Riket. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 25. Januarii 1743.

[Mynt]
pix80244
Stockholm, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet Hos Directeuren Petter Momma., [1743]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering i bläck samt notering om platsen för uppläsandet vid övre marginal.

400 kr

I lager

Kongl. maj:ts nådige kungiörelse, angående Dal-almogens sammangadning och upror. Stockholm i råd-cammaren then 23. junii 1743.

[Oroligheter]
pix80243
Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma, [1743]. 4:o. (7) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering i bläck samt notering om platsen för uppläsandet vid övre marginal.

650 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Huru med Borgmästare- och Rådmans- samt Secreterare-Wahl i Städerne bör förhållas. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 12. Octobris 1743.

[Rättegångsverken]
pix80242
Stockholm, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma, [1743]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering i bläck. Sista sidan med antydan till tvär- och längsgående vikmärke.

200 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Brandstod och hwarest beswär öfwer Härads-Rätternes utslag i sådane mål ingifwas och uptagas böra. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 26. Octobris 1743.

[Brandordning]
pix80241
Stockholm, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma, [1743]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering i bläck samt tid och plats för uppläsning vid övre marginal.

300 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Påbud, Angående The dubbla eller Twå öres Silfwermynts Slantarnes gångbarhet. Gifwen Stockholm i RådCammaren then 29. October 1743.

[Mynt]
pix80240
Stockholm, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Hos Direct. Pet, Momma, [1743]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering i bläck. Andra bladet något fläckigt.

100 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Kungiörelse, At alt Ryskt Kopparmynt här i Riket ej får emottagas hwarken i Handel och wandel eller uti Crono-Utlagor; Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 17. Decembr.

[Mynt]
pix80239
Stockholm, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma, [1743]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering i bläck.

200 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Kungiörelse, Angående The härwarande Ryske Troupper. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 2. Decembris 1743.

[Resande]
pix80238
Stockholm, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma, [1743]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering i bläck.

350 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, At the för thetta til Införsel förbudne Franska Wjn-sorter måge åter här i Riket få införas. Gifwen Stockholm i RådCammaren [!] then 8. Maii 1739.

[Främmande drycker]
pix69181
Stockholm, Tryckt hos Directeuren af Kongl. Tryckeriet Pet. Momma, [1739]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering.

650 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Kundgiörelse, På hwad sätt Handelen med Koppar Mynte-Plåtars utförsel til fremmande Orter må kunna befordras. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 5. Maji 1739.

[Mynt]
pix69180
Stockholm, Tryckt hos Directeuren af Kongl. Tryckeriet Pet. Momma, [1739]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering.

550 kr

I lager

Sweriges rikes ständers beslut, giordt, samtyckt och för afskiedat på then allmenna riks-dagen som slöts i Stockholm then 18. aprilis 1739.

[Rikets ständers beslut]
pix69179
Stockholm, tryckt hos directeuren af kongl. tryckeriet Pet. Momma, [1739]. 4:o. (24) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering. Titelbladet med gammal bläcknotering [skuren].

250 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, At Städernes Borgmästare komma at begripas under Duells Placatet. Gifwen Stockholm i RådCammaren [!] then 16. Aprillis 1739.

[Duell]
pix69178
Stockholm, Tryckt hos Directeuren af Kongl. Tryckeriet. Pet. Momma, [1739]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering.

450 kr

I lager

1 2 3 8 9 10
usermagnifiercrossmenucross-circle
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan