Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, At the för thetta til Införsel förbudne Franska Wjn-sorter måge åter här i Riket få införas. Gifwen Stockholm i RådCammaren [!] then 8. Maii 1739.

[Främmande drycker]
pix69181
Stockholm, Tryckt hos Directeuren af Kongl. Tryckeriet Pet. Momma, [1739]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering.

650 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Kundgiörelse, På hwad sätt Handelen med Koppar Mynte-Plåtars utförsel til fremmande Orter må kunna befordras. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 5. Maji 1739.

[Mynt]
pix69180
Stockholm, Tryckt hos Directeuren af Kongl. Tryckeriet Pet. Momma, [1739]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering.

550 kr

I lager

Sweriges rikes ständers beslut, giordt, samtyckt och för afskiedat på then allmenna riks-dagen som slöts i Stockholm then 18. aprilis 1739.

[Rikets ständers beslut]
pix69179
Stockholm, tryckt hos directeuren af kongl. tryckeriet Pet. Momma, [1739]. 4:o. (24) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering. Titelbladet med gammal bläcknotering [skuren].

250 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, At Städernes Borgmästare komma at begripas under Duells Placatet. Gifwen Stockholm i RådCammaren [!] then 16. Aprillis 1739.

[Duell]
pix69178
Stockholm, Tryckt hos Directeuren af Kongl. Tryckeriet. Pet. Momma, [1739]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering.

450 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Kundgiörelse Angående En trediedels upsäjande af the uti Lähne-Banquen på Interesse insatte Carolin-Capitaler. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 13. Aprilis 1739.

[Riksbanken]
pix69177
Stockholm, Tryckt hos Directeuren af Kongl. Tryckeriet. Pet. Momma, [1739]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering. Sista sidan något solkig.

350 kr

I lager

Kongl. maj:ts nådige resolution och förklaring uppå the allmenne beswär, som städerne uti Swerige och Finland, igenom theras fullmächtige, hafwa wid thenna riks-dagen i underdånighet andragit. Gifwen Stockholm i råd-cammaren then 12. aprilis 1739.

[Stad]
pix69176
Stockholm, tryckt hos directeuren af kongl. tryckeriet. Pet. Momma, [1739]. 4:o. (44) s. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering. Titelbladet med gammal bläcknotering [skuren]. Arbetet itu.

350 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Förordning, Huruwida Testamenten och Morgongåfwor, som woro utgifne, innan Nya Lagen utkom, efter then samma eller gamla Lagen afdömmas böra. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 5. April 1739.

[Arvs- och giftorätt]
pix69175
Stockholm, Tryckt hos Directeuren af Kongl. Tryckeriet Pet. Momma, [1739]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering. Nedre delen med svag fuktfläck.

150 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring Öfwer Thesz wid 1734. års Riksdag utfärdade Förordning om Skogarne i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 5. Aprilis 739. [sic!].

[Skogshushållning]
pix69174
Stockholm, Tryckt uti thet Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma, [1739]. 4:o. (24) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering. Sista bladen med mindre fläck.

750 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Öfwer-assignerande på Banquen. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 21. Martii 1739.

[Riksbanken]
pix69173
Stockholm, Uti thet Kongl. Tryckeriet Pet. Momma, [1739]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering. Titelbladet med gammal bläcknotering.

200 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring Öfwer Dykeri-Förordningen af then 18 Novemb. 1734. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 6. Martii 1739.

[Sjöskada]
pix69143
Stockholm, Uti thet Kongl. Tryckeriet. Pet. Momma, [1739]. 4:o. (8) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering. Titelbladet med gammal bläcknotering.

600 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Angående Förslagers uprättande til ledige Embeten och Tienster, samt innom hwad tid sådane förslager böra föredragas. Gifwen Stockholm i RådCammaren [!] then 27. Februarii 1739.

[Ämbets- och tjänstemän]
pix69142
Stockholm, Uti thet Kongl. Tryckeriet Pet. Momma, [1739]. 4:o. (8) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering. Nedre inre hörn med mörk fläck.

200 kr

I lager

Cartel, emellan kongl. maj:t och cronan Swerige, och kongl. maj:t af Dannemarck, om deserteurers och grofwe miszgiärnings-mäns utlefwererande. Uprättat och fast stält i Stockholm, then 10 aprilis 1738.

[Jus asyli]
pix69140
Stockholm, uti thet kongl. tryckeriet, Pet. Momma, [1738]. 4:o. (14) s., (1 blankt) bl. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Titelbladet lätt fläckat. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering.

450 kr

I lager

Kongl. Maj:tz Öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer, Angående En Allmän Riks-Dag Til then 13. Maji uti nästkommande åhr. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 7. Novembr. 1737.

[Riksdagskallelse]
pix69139
Stockholm, uti thet Kongl. Tryckeriet uplagt, Hos Sal. Direct. Joh. H. Werners Enkia, [1737]. 4:o. (8) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering.

250 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Förnyade Förordning, Angående Mått, Måhl och Wigt. Gifwen i Stockholm i Råd-Cammaren the 27 Maji 1737.

[Mått, mål och vikt]
pix69138
Stockholm, uti thet Kongl. Tryckeriet uplagt, Hos Sal. Direct. J. H. Werners Enkia, [1737]. 4:o. (24) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering. Titelbladet något nött och solkigt, med viss pappersförlust av yttre hörn och marginal.

200 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Nådige Kundgiörelse, Angående Hampe-Sädets befrämjande uti Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 15 Febr. 1737.

[Lin och hampa]
pix69137
Stockholm, uti det Kongl. Tryckeriet uplagt, Hos Sal. Direct. J. H. Werners Enkia, [1737]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering.

350 kr

I lager

Kongl: maj:tz nådige Förordning, Angående Forum För them, Som understå sig at miszfirma Kongl. Maj:ts Befallningshafwande, och Betienterne wid Slotts-Cancelliet här i Stockholm. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 12. novemb. 1736.

[Lantstaten]
pix69136
Stockholm, uti thet Kongl. tryckeriet uplagdt, hos salig directeuren Joh. Henr. Werners enkia, [1736]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Övre yttre hörn med gammal sidnumrering. Titelbladet med gammal bläcknotering [något skuren].

250 kr

I lager

1 2 3 15 16 17
usermagnifiercrossmenucross-circle
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan