Almanackorna och det svenska ordförrådet. Bidrag till svensk ordhistoria.

Ljunggren, Karl Gustav (1906-1967).
pix69834
Lund, Håkan Ohlssons Boktryckeri, 1944. 8:o. 155, (1) s. Illustrerad. Trådhäftad med styvt tryckt ljusgult pappersomslag. Välhållet exemplar.

150 kr

I lager

Til underdånigst följe af Kongl. Maj:ts Nådiga befallning, har thesz och Riksens Cantzelie-Collegium härmed bordt allmänneligen tillkänna gifwa ... härwarande Kongl. Swenska Wettenskaps Academien allena tillkommer at utgifwa och låta trycka Almanachor ...

[Almanack]
pix61620
[Stockholm, Kongl. tryckeriet, 1748]. 4:o. (2) s., (1 blankt) bl. Tagen ur band. Första sidan med bläcknotering vid övre marginal, med datum för ankomst och publicering. Antydan till tvärgående vikmärke.

600 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Förbud, Emot prisets stegrande på Almanackor. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 31. Januarii 1749.

[Almanack]
pix61619
Stockholm, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma, [1749]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Första sidan med bläcknotering vid övre marginal, med datum för ankomst och publicering. Antydan till tvärgående vikmärke med nötningshål i vikningen.

100 kr

I lager

Kongl. Maj:ts Förbud, Emot prisets stegrande på Almanackor. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 31. Januarii 1749.

[Almanack]
pix48270
Stockholm, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma, [1749]. 4:o. (4) s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band.

400 kr

I lager

1884 års almanack. Utgifven af Amerikanska Emigrant Kompaniet. [Utg. av Bokförlaget Rediviva].

[Almanack]
pix35984
Stockholm, Rotobeckman, 1974. 8:o. (64) s. Illustrerad. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag.

100 kr

I lager

Svenska almanachor, kalendrar och kalendariska skrifter intill 1749.

[Klemming, Gustaf Edvard (1823-1893) & Eneström, Gustaf Hjalmar (1852-1924)].
pix35558
Stockholm, P.A. Norstedt & Söner, 1878. 12:o. xvj, 42, xviij s. Trådhäftad med styvt tryckt lätt nött och något solbränt pappersomslag. Övre yttre fals med spricka (ca 45 mm). Svag fuktrand i nedre marginalen på några sporadiska sidor, ej genomgående. Namnteckning ‘Max Wedberg’ på främre & ‘Stellan Granat’ på bakre omslag.

350 kr

I lager

Svensk almanacka för skottåret 1892. Utgifven af Amerikanska Emigrant Kompaniet, 30 State Street, New York.

[Almanack]
pix26215
New York, Otto Chils, 1891. 8:o. (64) s. Illustrerad. Klammerhäftad med tryckt illustrerat något nött pappersomslag. Främre omslag med förlust av yttre hörn (ca 5x14 resp 6x10 mm). Sista sidan samt bakre omslag med minimalt riss i övre marginal.

650 kr

I lager

Svensk Almanack för år 1889. Utgifven af Amerikanska Emigrant Kompaniet, 30 State Street, New York. [Utg. av Bokförlaget Rediviva].

[Almanack]
pix23409
Nederländerna, Krips Repro N.V., 1968. 8:o. (64) s. Illustrerad. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag.

100 kr

I lager

1884 års almanack. Utgifven af Amerikanska Emigrant Kompaniet. [Utg. av Bokförlaget Rediviva].

[Almanack]
pix15529
Stockholm, Rotobeckman, 1974. 8:o. (64) s. Illustrerad. Klammerhäftad med styvt tryckt pappersomslag. Bakre omslag med spår efter borttagen prislapp.

75 kr

I lager

usermagnifiercrossmenucross-circle
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan