Sandqvist ‘Litteratur om svenska industriföretag’ 1147. Innehåll: Järnet från Dannemora (Järnhanteringens begynnelse; Malm ur berget; De första ‘gruvbolagen’; Från osmundjärn till stångjärn; De första bruken kring Dannemora; Järnhanteringens uppblomstring; Louis De Geers härkomst och ungdomsår; De Geer och Sverige; Den stora valloninvandringen; Upplandsbrukens utveckling fram till 1700-talets början; Den ekonomiska situationen i början av 1700-talet; Rysshärjningarna i Uppland 1719); Ur Karlholms bruks historia (Privilegieprocessen; Bruksbygget; En ‘undersökning’ vid bruket 1735; Masugnen; Stångjärnshammaren; Bebyggelse och befolkning; ‘Cassa, Proviant och Cramwaror’; Ölet; På brukskontoret; Kyrkan och brukspredikanten; Bruksskolan; Gästgiverirörelsen och dryckesseden; Hälsovård, fattigvård och krigsberedskap; Karlholms kommunikationer i äldre tider; Brukspatronen; Järnhanteringens utveckling; De sista bruksbokhållarna och deras tid; Lancashiresmidet - järnbrukets sista tid); Karlholms aktiebolag och det moderna Karlholm (Ett reportage i ord och bild; Bilagor: I. Aktstycke ur Västlands prästgårds arkiv. II. Tingsprotokoll ur Lövsta bruks arkiv. III. Byggnadskostnaderna för jakten 1744. IV. Angående tjänstefolkets bofasthet. V. Några äldre data kring gårdarna Finnerånger och Holmsånger); Källor; Person- och sakregister.

usermagnifiercrossmenu
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan