Innehåll: I. Innan järnvägen kom; En så kallad Railwäg; ‘Och snart är banan bruten...’; Järnvägsbetjänte - ett nytt yrke; ‘Måste vara bättre avlönad än en vanlig arbetare’; ‘I sanning ganska litet att föda sig på’; ‘Gud välsigne generaldirektören!’; Under tonerna av Marseljäsen; Halmstadsstrejken år 1898; 1898 eller 1899?; ‘Finns det några medlemmar i förbundet?’; Socialistskräck och konkurrens; När seklet började; Vid en vändpunkt; Då A.P. Wiberg smädade riksdagen; Det stora genombrottets år; Det första bakslaget; Föreningsrätten kränkes; Besvikelse och fanflykt - men nya friska tag; I väntan på världskrig; Kampen mot dyrtiden; Kristiden når sin kulmen; Depression och opposition; Uppgörelse med oppositionen; Äntligen anslutning till LO; En tredjedel av SJ:s personal entledigas; Det första kvartsseklet nått; Strejkvapnet i användning; Lokmännen få sitt elddop; Sveriges största järnvägsmannastrejk; Affären Carlbom. II. Det andra kvartsseklet; Fortsatt konsolidering trots enhetsattacker; Bilkonkurrens och järnvägskonkurser; Högkonjuktur och hotande krigsmoln; ‘Eldare skall visa förare blind lydnad’; Två tvillingföreningar för lokmän; ‘Under socialistokets järnhårda tryck’; Sveriges största fackliga kongress; De pressande krigsåren; Mot en milstolpe; Två huvudavtal - två omstridda fredsinstrument; Från betjänte till SJ-tjänstemän; Verkstadsarbetarna i täten; Banarbetarna - rallarnas arvtagare; Järnvägens chaufförer; En liten LO i ett stort förbund; Social verksamhet och studier; Förbindelser inåt och utåt; Järnvägarna förstatligas; De svenska ånglokomotiven; Statsbaneelektrifieringen; På andra sidan förhandlingsbordet; Samarbete och medansvar; Stupade på sina poster; Signalen och dess redaktörer; ‘Banvaktssocialism’; Pionjärer och förgrundsmän; 50 års förbundshistoria i sammandrag; Litteratur och källor. Båda volymerna avslutas med var sitt personregister.

usermagnifiercrossmenu
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan