Forum navales skriftserie 6. Tryckt i 9990 numrerade exemplar för medlemmarna i Militärhistorisk Bibliotek, detta är nr 5602. Innehåll: Del I - Historisk översikt. Från linjeskepp till smygfartyg (Arvet från 1700-talet; Första hälften av 1800-talet; Nya tekniska landvinningar; Ångan tas i bruk i flottan; De sista seglande skeppen; Kanonångslupar - 2. klass kanonbåtar; Monitorer - det nya vapnet; 2. klass pansarbåtar; Pansarkanonbåtar - 3. klass pansarbåtar; 1. klass kanonbåtar; Nya vapen; Minbåtar (torpedbåtar); Grunden läggs till en ny flotta; flera pansarbåtar; Nya steg i utvecklingen; Olika kryssartyper; De första jagarna; Det svenska ubåtsvapnet bildas; Stormmolnen hopas; Neutralitetsvakten under första världskriget; Mellankrigstiden; I skuggan av ett nytt världskrig; Varvs- och vapenindustrin; Jagarvapnet byggs ut; Kraftfull ubåtssatsning; Havets vinthundar; Minvapnet tar form; Minkryssare och hjälpkryssare; Neutralitetsvakten under andra världskriget; Den första efterkrigstiden; Den lätta flottan tar form; De sista jagarna; Nya torpedbåtstyper; Mtb-vapnets guldålder; Fortsatt ubåtssatsning; Utveckling av nya minsvepare; Flera minfartyg; Steget in i robotåldern; Ubåtar av högsta internationella klass; Flottan får nya vedettbåtar; Kustkorvetter - korvetter; Förstärkning av ubåtsjaktresurserna; Världsledande fartygutveckling; Minröjningsfartyg; Konsekvenser av det förändrade säkerhetspolitiska läget; Flottans träng- och specialfartyg; Kustartilleriets (amfibiekårens) fartyg och båtar; Övriga fartyg under tretungad flagg; Några avslutande reflektioner); Del II - Fartygen (Ånglinjeskepp, ångfregatter och ångkorvetter; Kanonångslupar - 2. klass kanonbåtar; Monitorer och pansarkanonbåtar - 2. klass och 3. klass pansarbåtar; Kanobåtar; 1. klass pansarbåtar - pansarskepp; Kryssare; Hjälpkryssare; Jagare; Ubåtar; Äldre torpedbåtar; Motortorpedbåtar; Torped- och robotbåtar; Patrullbåtar; Kustkorvetter - korvetter; Minsvepare; Minröjningsfartyg; Minfartyg; Vedettbåtar; Flottans träng- och specialfartyg; Kustartilleriets (amfibiekårens) fartyg och båtar; Statsisbrytare, sjömätningsfartyg och postångare); Bilagor (1. Tabellsammanställning över antalet stridsfartyg 1850-2002. 2. Igenkänningsbeteckningar och namnförkortningar för svenska örlogsfartyg. 3. Bevarade utrangerade svenska örlogsfartyg 2002. 4. Fullständiga namn på byggnadsvarv. 5. Förkortningar och ordförklaringar); Käll- och litteraturförteckning; Fartygsregister.

usermagnifiercrossmenu
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan