Arbetet inleds med ‘Lag, angående ansvarighet för skada i följd af jernvägs drift; gifven den 12 Mars 1886’ (och som trädde i kraft den 1 Januari 1887), och fortsättes med dess förklarande texter: Begreppet af jernväg; Jernvägs innehafvare; Jernvägs drift; Jernvägs förvaltning och betjening; Jernvägsinnehafvares allmänna ansvarighet för skada å person; Jernvägsinnehafvares särskilda ansvarighet för skada å jernvägens personal; Inskränkning af jernvägsinnehafvares skyldighet att ersätta skada å person i vissa fall, der skadan på annat sätt godtgöres; Jernvägsinnehafvares ansvarighet för skada å egendom; Ansvarighet, åliggande jernvägens egare, då han icke tillika är innehafvare af jernvägen; Regress till den, som vållat skadan; Preskription af skadeståndstalan; Bilagor (Det i justitiedepartementet först uppgjorda lagförslaget; Motiv dertill; Högsta domstolens protokoll med utlåtande öfver samma förslag; Protokoll vid ärendets anmälande i statsrådet d. 18 December 1885).

usermagnifiercrossmenu
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan