Ågren ’Svensk biografisk uppslagslitteratur’ 691. Setterwall ‘Svensk historisk bibliografi’ I:4337. Registret till band ett bundet i slutet av band två. 3 avdelningar: Fångne, flyktingar, dödsskjutne, den första med biografierna ordnade regementsvis, de två senare med biografierna ordnade efter rang, men ej alfabetiskt. Innehåll: Band 1. Oväldig teckning af Konung Carl XII och dess regering; I:sta afdelningen. Fångne i Ryssland (Förteckning uppå de regementer och corpser, med deras chefer, hvaraf Svenska Arméen bestod vid Pultawa den 28 junii 1709, hvilka sedan blefvo fångne vid Dniperströmmen, den 1 derpå följande julii). Band 2. 2:dra afdelningen. Flygtige i Turkiet eller Konung Carl XII:s följeslagare från Pultawa till Bender 1709; 3:dje afdelningen. Dödsskjutne i fält, från 1700 till 1718; Tilläggningar till 1:sta afdelningen eller Fångne i Ryssland; Bilagor (1. Rulla på Officerare och civile embetsmän vid Norra Skånska Cavallerie Regementet från och med 1704 till och med 1709. 2. Rulla på Landscrona Compagnie under Kongl. Norra Skånska Cavallerie Regementet 1708. 3. Utdrag af framlidne öfverste-lieutenanten Otto Magnus Krehs’s egenhändigt författade lefvernes-beskrifning. 4. Utdrag af general-majorens, Landshöfdingens och riddarens, Gustaf Abraham Pipers lefverneslopp. 5. Utdrag af Landshöfdingens, riddaren af Svärds-orden, grefve Nils Bondes egenhädigt författade lefvernes-beskrifning. 6. Bref till öfverste Lieutenanten A.J. Kaulhars från de fångna officerarne uti Tuméen af 1714. 7. Bref från fångne ryttmästaren vid Norra Skånska Cavallerie Regementet, Anders Hall, till öfverste-lieutenanten N.N. vid samma regemente hemma i landet. 8. Underrättelse om Svenska Flottans förluster från 1714 till 1720, emot Ryssland och Danmark. 9. Dagbok hållen af Cornetten Barthold Ennes öfver dess och medfångars tåg från Pultawa till Tobolski, sedan de voro fångne 1709, och hemresan från Sibirien 1722. 10. Dagbok hållen af Cornetten vid Öfverste Hjelms Dragon-regemente, Olof Westerlind, öfver dess tåg från Pultawa 1709 till fångenskapsorten och derifrån till sitt hem 1722. 11. Volontaire-capitainen Hans Dumkys händelser).

usermagnifiercrossmenu
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan