Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning 2. Innehåll: Stockholms stads styrelseorgan; Bakgrunden till självstyrelsens utveckling under 1700-talet; De 48 äldste och bemedlingskommissionen 1719-1722; Principalatsanspråk vid riksdagsmanna- och magistratsvalen 1719; Den borgerliga frontens begynnande upplösning. Riksdagen 1723; Kommunalpolitiska brytningar 1723-1726; Skyddspolitikens seger vid riksdagen 1726/27. Förordningen om magistratsval i Stockholm 17/10 1727; Riksdagen 1731. Ordningen för riksdagsmannaval 23/8 1731; Köpmannaaristokratiens seger. Riksdagarna 1734 och 1738/39; Köpmannaaristokratien befäster sin makt; Principalatsstriden; Det organiserade borgerskapet; Kommunalreformen 1748. Oligarkien vid makten; Hattarnas välde undergräves; Mössornas seger. Riksdagen 1765/66; Partivälvningarna under frihetstidens sista år; Revolutionen 1772 och dess återverkan på stadsstyrelsen; Börsbygget 1764-1774; Reorganisationen av stadens finansväsen; Upplösningssymtom inom korporationssamhället, den borgerliga självstyrelsens grundval; Borgerskapets förnyade samling kring konungen; De borgerliga självstyrelseorganens isolering 1792-1809; Drätselkommissionen; Överståthållarämbetet för kronouppbördsärenden; Några anteckningar om den borgerliga självstyrelsens former.

usermagnifiercrossmenu
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan