Nils Månsson i Skumparp. Likpredikan wid begrafningen i Frenninge kyrka d. 30 junii 1837, af v. pastor J. Ternström, och Minnesteckning wid samma tillfälle af prosten P. Wieselgren.

Månsson - [Ternström, Johan (1803-1882) & Wieselgren, Peter (1800-1877)].
pix89532
Lund, från Lundbergska Boktryckeriet, 1837. 8:o. 136 s. Tagen ur band. Titelbladet med lagad pappersspricka vid nedre inre hörn. Sista bladet med pappersförlust av yttre marginal, textförlust av ca 4-6 bokstäver. Namnteckning ‘M.O. (?) Blix 1838 1/4’ på titelbladets nedre marginal.

550 kr

I lager

Tal öfver justitiæ-cantzleren välborne herr Carl Fredric Sebaldt, hållit i S:t Claræ kyrka den 25 october 1792, då dess sköldemärke krossades, af Axel Gabr. Silfverstolpe ...

Sebaldt - [Silverstolpe, Axel Gabriel (1762-1816)].
pix89531
Stockholm, tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1792. 8:o. 23 s. Tagen ur band.

450 kr

I lager

Tal vid kongl. maj:ts högtbetrodde mans, stats-secreterarens välborne herr Eric Crispin Segercronas begrafning i Claræ kyrka, den 14 april 1795; af Arnold Asplund ...

Segercrona - [Asplund, Arnold (1736-1815)].
pix89529
Stockholm, tryckt hos Johan Christ. Holmberg, 1796. 8:o. 29 s. + 1 rättelseblad. Trådhäftad med gråpappersomslag. Bra exemplar. Titelbladet med lätt solkiga yttre marginaler. Enstaka hundöron förekommer. Ägarnotering ‘Hofmarskalken m.m. / Baron Düben’ på främre omslagets insida.

700 kr

I lager

Vid grosshandlaren herr H. Ekströms graf i S:t Claræ kyrka den 7 mars 1846 af församlingens kyrkoherde.

Ekström - [Wallin, Josef (1786-1863)].
pix89528
Stockholm, P.A. Norstedt & Söner, 1846. 8:o. 13, (1) s. inkl. omslag. Trådhäftad med tryckt omslag. Välhållet exemplar.

450 kr

I lager

Till Carl David af Wirsén. Den 9 december 1902.

Wirsén - [Tammelin, Filip (1839-1915)].
pix89527
Stockholm, Stockholms Dagblads Tryckeri, 1890. 8:o. (4) s. Vikt ark. Antydan till tvärgående vikmärke. Nedre marginal med vikmärke och viss pappersförlust.

150 kr

I lager

Vid presidenten, kommendören m.m. Henrik Wilhelm Bredbergs jordfästning i St. Clara kyrka den 15 december 1877.

Bredberg - [Grafström, Frithiof (1827-1883)].
pix89526
Stockholm, P.A. Norstedt & Söner Kongl. Boktryckare, 1878. 8:o. 9 s. Limhäftad. Välhållet exemplar.

500 kr

I lager

Fägnerim till Axel Ludvig Lönbohm på femtionde årsfyllnadsdagen [= rubrik].

Lönbohm - [Heurlin, Frithiof (1836-1916)].
pix89525
Stockholm, Stockholms Dagblads Tryckeri, 1890. 8:o. (4) s. Vikt ark. Antydan till tvärgående vikmärke.

300 kr

I lager

Minnes-ord öfver konungens högtbetrodde man, öfverste-kammarjunkaren, commendeuren af kongl. Wasa-orden, riddaren af k. Nordstjerne-orden, högvälborne herr friherre Knut Kurck, talade vid hans jordfästning i S:t Jacobs kyrka, d. 16 december 1831, af A. Z. Pettersson.

Kurck - [Pettersson, Abraham Zacharias (1792-1857)].
pix89523
Stockholm, tryckt hos N. H. Thomson, 1832. 8:o. 16 s. Trådhäftad med svart pappersomslag.

400 kr

I lager

Ord, som komma att afsjungas vid högmässo-gudstjensten uti S:t Catharinæ kyrka, kyndelsmässo-dagen Söndagen den 4 Febr. 1827. Utgifne af Johan Carl Lilliander ...

[Lilliander, Johan Carl ()].
pix89522
Stockholm, tryckte hos Samuel Rumstedt, 1827. 8:o. (4) s. Vikt ark. Tryckt på blåtonat papper, med delar av vattenmärke.

450 kr

I lager

Åminnelse-tal öfver Kongl. Vetenskaps academiens framledne ledamot, sveriges rikes ärke-biskop och Upsala academ. pro-canceller, den högvördigste herren hr. doct. Henric Benzelius, hållit för Kongl. Vetenskaps academien den 8 november, år 1758 af dess medlem, Edvard Carleson ...

Benzelius - [Carleson, Edvard (1704-1767)].
pix88030
Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, [1758]. 8:o. (1), 42 s. Med graverad titelvinjett. Tagen ur band. Fint exemplar. Första och sista sidan lätt mörknade. Övre yttre hörn med gammal bläckpaginering.

300 kr

I lager

Sång för jubel-kommendören i P.B. Fabrikören herr Magnus Stangenberg. Den 25 maj 1873.

[Par Bricole] [Jolin, Johan (1818-1884)].
pix88010
Stockholm, tryckt hos K.L. Beckman, 1873. 8:o. (4) s. Vikt ark. Antydan till tvärgående vikmärke.

250 kr

I lager

Sång för jubel-kommendören i P.B. Intendenten, kommendören af W.O. och riddaren af N.O. herr Axel Nyström. Den 19:de maj 1867.

[Par Bricole] [Jolin, Johan (1818-1884)].
pix88008
Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman, 1867. 8:o. (4) s. Vikt ark. Antydan till tvärgående vikmärke.

200 kr

I lager

usermagnifiercrossmenucross-circle
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan