Innehåll: Inledning (Spekulationsraseriet); Katastroferna i slutet af 1878 (Petréernas fall; Wallenbergs trontal; Administration eller konkurs?; Asp, Berger & C:ni; Försök till administration; Asp-Bergerska konkursen; En skön revision; Efterspel till den Bergerska katastrofen; Nachman rasar; Berger och Skånska banken; N.M. Höglund stoppar; Höglundska firman; Försök att hålla den uppe; Höglundska firmans ställning; Den Höglundska administrationen; Den Godeniska betalningsinställelsen; Guilletmot & Weylandts betalningsinställelse; Firman Isaac Hirsch administration); ‘Panikungen’ (Antagonismen mot Wallenberg; Stockholmsbankens missgrepp; Carlqvists artikel i Dagbladet; Förhoppningsfullare stämning i Dagbladet; Misstro i utlandet; Stockholmsbanken höjer depositionsräntan; Nachmans vrede; Kringlöpande rykten; En ministeriel skrifvelse; Liss Olof Larssons motion; En episod från Första Kammaren; Stockholmsbankens berättelse; Råd till utländska korrespondenter; Löjlig sammanställning; Misslyckad profetia; ‘Panikungens’ död); Braket i Göteborg (Göteborgs Handelskompanis historia; Lysande framgång; Kursnoteringar på Handelskompaniets aktier; Handelskompaniets obligationsköp; Aktiespekulationer; Depositionsräkningen; Köckert-Haltenhoffska affären; Kompaniets ställning; Gothenburg Commercial Company; Firman Aug. Norberg & K:ni; Handelskompaniets kontor; Boförteckningen; Handelskompaniets aktiekonto; Utländska vexlar; Depositioner ‘med hypotek’; Bergslagsbanans obligationskupong; Stora ansvarsförbindelser; Följderna i utlandet; Rosendahls fabrikers aktiebolag; Rosendahls konkurs; Korndahls aktiebolag; D.O. Franckes konkurs; Presenten på 600.000 kronor; Franckes ackord; Francke och Phillippart); Ställningar och förhållanden vid riksdagen (Riksdagsmotioner; Regeringens ställning; Partiförvirring; Hattar och mössor; Finansministerns projekt; Oppositionen i Första kammaren; Vapenöfningsanslaget; Jernvägshypoteksfonden; Preludier i kamrarne; Femkronoesedlarne slopas; Hallsberg - Motala - Mjölby-banan; Vapenöfningsanslaget beviljas; Statsutskottet och interventionen; De 23 millionerna; Diskussionen om femmorna; Grundfondshypoteken; Andra kammaren och femmorna; Intelligensen bestämmer kontrapropostition; Riksdagen och Motalabanan; Sågverksegarnes garantiförening; Statskontorets kassaförsträckning; Landtmannapartiet anser sig luradt); Missljud för Östergötland (Motalabanans uppkomst; En sorglig bolagsordning; Uttaxeringar hos aktieegarne; Aktieegarnes befrielsekrig; Motalabanans konkurs; Banans ställning; Ackordanbud; Sysslomännen försöka sko sig; Förhållanden mellan obligationslånen; Ackord kommer till stånd; Glädjefester; Motala mekaniska verkstad; Motala verkstads ställning; Rekonstruktion af Motala verkstad; Aktiesvindeln i Norrköping; Fallissement i Norrköping; Wadstenabankens uppkomst; Oordningar i Wadstenabanken; Holmbergska tillgreppet; Wadstenabankens ställning; Extra bolagsstämma; Försök att erhålla bistånd; Utredning af Wadstenabankens affärer; Wadstenabaneksn sedlar misskrediterade; Räfst med bankens styrelse); De variis rebus et nonullis aliis (En blick på banken; Prisfall på banklotter; Inteckningsbolagets bolagsstämma; Inteckningsbolagets uppkomst; En sämre bolagsordning; Hårdt ansatta jernvägsbolag; Stora Bergslagsbanans betalningsinställelse; Svenska papper på Amsterdams börs; Holländska skulden; Holländska skulden; Svenska papper i Holland; Forsbackakonkursen; Ansvarsyrkande på frih. Fleming; Ansvarsyrkande på fru Mannerstråle; Stora kapitalförluster; Nyaste Gellivarafrågan; Jernvägshypoteksfondens anlitande); Huru administrationerna gingo (Guilletmot & Weylandt; Förlagsgifvarnes opposition; Hufvudmän och förlagsgifvare; Guilletmot & Weylandts administration afslutas; Höglundska administratorerne och riksbanken; Riksbanekns förvärfsgeni; Försäljning af Bäcka - Fredshammar; Exemplet smittar; Hvad riksbankens ombudsman hade att säga; En artikel i Göteborgsposten; Passiviteten hos Stockholms börs; Svenska pressens hållning; Höglundska firmans ställning; Nyhammars jernverksaktiebolag; Godeniska administrationens afslutande; I. Hirsch & C:is administration); Den Petréska administrationens fall (Revision i den Petréska administrationen; Riksbankens pretentioner; Nytt val af administratorer; Herr Cassels ‘intrugande’ i administrationen; Riksbankens innehafvande säkerheter; Första förhöret; Val af gode män; Första efterspelet; Protest mot värdepappersauktion; En blick på protesten; Analys av protesten; Huru det förhöll sig med hypoteken; Faran af att mista grufvorna; Konkursmassan och hypoteken; Supposition angående Stockholmsbankens förfarande; Riksbanken såsom läromästare; Värdepappersförsäljning å stadsauktion; Förklaring af Stockholmsbankens ombudsman; Beskaffenheten af veropen mot Wallenberg; Petition till Wallenberg; Dum tillställning af Hoforsarbetarne; Wallenberg och arbetarne; Slutreflexioner).

usermagnifiercrossmenu
0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butikssidan